Auto za unijne?

Auto za unijne?

08 grudnia 2008, Redaktor

Wiele firm chciałoby sfinansować z dotacji kupno środków transportu na potrzeby ich działalności. Takie możliwości są jednak w kontekście funduszy unijnych ograniczone.
Dotacja na zakup samochodu jest możliwa, ale tylko w przypadku kiedy wydatek ten stanowić będzie część większego projektu związanego z rozwojem firmy. Natomiast sam zakup samochodu jako jedyny element projektu nie może liczyć na dofinansowanie.

Przede wszystkim nie jest możliwe uzyskanie wsparcia z regionalnych programów operacyjnych na zakup samochodów lub innych pojazdów, kiedy beneficjentem jest firma zajmująca się świadczeniem usług transportowych.

Niechęć do wspierania transportu wynika z polityki Unii – udzielenie pomocy publicznej tej branży, która polegałaby na zakupie samochodów, naruszyłoby równowagę konkurencyjną.
Nie oznacza to jednak, że z dotacji uzyskanej z regionalnego programu operacyjnego nie można sfinansować kupna pojazdu.

Jeżeli firma jest w stanie udowodnić, że w ramach projektu samochód będzie niezbędnym elementem do jego realizacji, to są szanse na uzyskanie wsparcia.

W ramach programów operacyjnych i poddziałań, w których mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotację istnieje możliwość jej uzyskania na zakup środka transportu.

Musimy jednak zawsze zapoznać się bardzo dokładnie z programem, żeby dowiedzieć się jakie warunki musimy spełnić, żeby koszt zakupu samochodu mógł zostać uznany za koszt kwalifikowany.

Dla przykładu, jeśli przedsiębiorca prowadzący firmę chce otworzyć dodatkowy oddział i samochód dostawczy jest koniecznością do przewożenia surowców czy towarów między oddziałami, to można przyjąć, że jest to niezbędna część projektu.

Na przykład w województwie lubelskim firma może dostać dotacje na zakup środka transportu, jeśli nie wykonuje działalności w zakresie usług transportowych. Taki zapis nie zamyka tej możliwości firmom, które w zakres działalności mają wpisany przewóz towarów i osób. Podstawowym czynnikiem, który decyduje o szansie na uzyskanie dofinansowania za zakup środków transportu, jest to, czy działalność transportowa to podstawowa działalność firmy czy nie.

Katalog pojazdów, które może zakupić i liczyć na refundację jest ograniczony

Na liście, która obowiązuje w regionalnym programie operacyjnym dla województwa lubelskiego, nie ma samochodów osobowych, ale są ciężarowe, specjalistyczne oraz różne wózki podnośnikowe.

W przypadku, gdy firma jest mikroprzedsiębiorstwem: projektodawca nie może należeć do sektora transportowego i musi zagwarantować, iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie celom związanym z realizacją projektu.

Jeżeli chodzi o małe lub średnie firmy, to mogą one ubiegać się o środki na zakup specjalistycznego środka transportu (wg klasyfikacji KŚT) i również dyskwalifikuje je przynależność do sektora transportowego. Zakupione auto ma również służyć jedynie celom związanym z projektem.

Z możliwości uzyskania dotacji na zakup samochodu zostały wyłączone firmy transportowe. Dla pozostałych przedsiębiorców są one dostępne, jeśli ubiegająca się o dotację firma spełni kilka warunków.

W ramach RPO możliwy jest zakup tylko specjalistycznych środków transportu. Jakie auta do nich należą?

Odpowiedź znajduje się w Klasyfikacji Środków Trwałych w rodzaju 743 oraz podgrupie 76.

Klasyfikacja Środków Trwałych, określa jakie środki transportu należy rozumieć pod pojęciem ?specjalistyczne?.

Zgodnie z KŚT Rodzaj 743 Samochody Specjalne ? obejmuje samochody sanitarne, w tym karetki reanimacyjne oraz pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż przewóz ładunków i osób, np.:

1) pojazdy mechaniczne służby miejskiej i drogowej, pożarnicze, samochody
gaśnicze, piaskarki, polewaczko-zmywarki, asenizacyjne, pługi odśnieżne

2) pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe ? (np. służące do zbiórki odpadów niebezpiecznych), warsztaty ruchome, pogotowia techniczne,

3) pojazdy załadowczo-wyładowcze – dźwigi samochodowe, pompy, sprężarki,

4) pojazdy mechaniczne – agregaty, do prowadzenia działalności operatywnej, np.
radiostacje, wozy transmisyjne, operatorskie, filmowe, wiertnicze wraz z
pomieszczeniami biurowo-mieszkalnymi.

Natomiast do podgrupy 76 należy zaliczyć:

1)Wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)

2) Wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie
elektrycznym (akumulatorowe)

3) Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe)
o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)

4) Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe)
o napędzie spalinowym

5) Wózki jezdniowe transportowe ze stałą platformą i żurawiem o napędzie
elektrycznym (akumulatorowe)

6) Inne wózki jezdniowe

Dodatkowo przedsiębiorca musi spełnić wspomniany już powyżej warunek – wnioskodawca nie może prowadzić działalności w sektorze transportu oraz musi zagwarantować, iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłączenie do realizacji celu określonego w projekcie. Oznacza to, że zakupiony specjalistyczny środek transportu musi być ściśle związany z realizacją projektu, na który przedsiębiorca otrzymał wsparcie.

Maksymalnie połowę

Trzeba też wziąć pod uwagę wysokość maksymalnego dofinansowania z funduszy UE do zakupu środka transportu. W zależności od regionu i programu przedsiębiorca może liczyć na maksymalnie 50% refundację, ale w niektórych programach i regionach może to być tylko 20%.

Tak więc przedsiębiorca może uzyskać wsparcie unijne na wsparcie unijne na środek transportu jeżeli:

- nie prowadzi działalności w sektorze transportu
- środek transportu zaliczyć można do rodzaju 743 Klasyfikacji Środków trwałych oraz podgrupy 76
- będzie on służył wyłącznie do celów realizacji projektu
- będzie ściśle związany z projektem.

POLECAMY
dodajdo

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby się wypowiedzieć.


Województwa:
Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Kata Bijak Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie
Polecamy:
Aukcje internetowe Dotacje dla rolników Nieruchomości Leasing Ogłoszenia Motoryzacyjne Najpopularniejsze na Allegro Alegro aukcje internetowe Bukmacherzy Typy Bukmacherskie