JEREMIE i innowacje w Wielkopolsce

JEREMIE i innowacje w Wielkopolsce

04 sierpnia 2008, Redaktor

Mimo braku odpowiednich uregulowań prawnych w województwie wielkopolskim ruszyły już pierwsze nabory w Priorytecie ?Konkurencyjność przedsiębiorstw?. Chodzi konkretnie o niedostosowanie prawa krajowego do norm UE dotyczących zakresu postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko.

Wielkopolska słucha i odpowiada na potrzeby przedsiębiorców, bo choć na razie nie zostaną dofinansowane projekty, które wymagają rozpoczęcia budowy, to firmy mogą kupować środki trwałe i wartości niematerialne oraz prawne. A to wspomaga już tworzenie, rozbudowę, czy dywersyfikację działalności.

Priorytet I to rozbudowany program, który kryje w sobie prawie 330 milionów euro skierowanych głównie do przedsiębiorców. Ta kwota ma im pozwolić lepiej funkcjonować na rynku, zwiększyć zatrudnienie i konkurencyjność. Ale nie tylko. Pula pozwala realizować projekty, które zacieśnią związki między nauką a gospodarką, przygotują teren pod inwestycję, wypromują gospodarkę przyjazną dla środowiska.

Nie od dziś wiadomo, że ważnym problemem, z jakim borykają się krajowe przedsiębiorstwa jest pozyskiwanie środków na rozwój. Jak wielkopolskie przedsiębiorstwo może polepszyć swój dostęp do zewnętrznego źródła finansowania? Między innymi na to pytanie odpowiada Działanie 1.3:

Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

Należy zaznaczyć, że w ramach tego działania przewiduje się przystąpienie do programu JEREMIE. Na tę inicjatywę zostanie przeznaczone 60 milionów euro. Sam program kierowany jest wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw, wspiera je udzielając pożyczek i poręczeń.

Co ciekawe ? instrumenty finansowe tego programu są odnawialne, w opozycji do jednorazowych dotacji programów pomocowych. Przedsiębiorca musi więc spłacić środki, które uzyskał, ale z drugiej strony beneficjent będzie mógł wielokrotnie ubiegać się o poręczenie czy gwarancje finansowe.

W ramach JEREMIE możemy ubiegać się o kredyty, poręczenia, kapitał podwyższonego ryzyka oraz gwarancje.

Atrakcyjne formy finansowego wsparcia i dostęp do nich to istotne czynniki wpływające pozytywnie na rozwój firm. Do innych należą zapewne nowe rozwiązania w samych przedsiębiorstwach. I o tej właśnie kwestii traktuje działanie 1.4:

Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji

Celem tego działania jest wzmocnienie systemu innowacyjnego w regionie wielkopolskim. Wiąże się to bezpośrednio ze wzmocnieniem potencjału sfery badawczo-rozwojowej, jak również instytucji otoczenia biznesu.

W ramach Działania 1.4 wielkopolskie firmy mogą realizować dwa typy projektów. Do pierwszych należą tworzenie oraz rozwój instytucji otoczenia biznesu ponadto instytucji pośredniczących między nauką a biznesem (inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe, centra transferu technologii). W tym przypadku obok instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych beneficjentem jest również przedsiębiorstwo. W tym przypadku na wsparcie może liczyć projekt o wartości do 20 milionów złotych.

Drugi typ projektów dotyczy całej infrastruktury badawczo rozwojowej. Chodzi więc o budowę lub rozwijanie obiektów, w których prowadzi się badania czy o kupno aparatury.

Grupą docelową w przypadku Działania 1.4 są małe i średnie przedsiębiorstwa jednak duże firmy mogą również wystartować w konkursie, jeżeli spełniają dwa zasadnicze warunki: wartość ich inwestycji jest niższa niż kwota 2 milionów złotych, a ponadto ich projekt będzie wyraźnie korzystny dla Wielkopolski.

Ważne informacje:

Priorytet:
I Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie:
1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

Cel:
Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw regionu do zewnętrznych źródeł finansowania. W ramach działania planowane jest przystąpienie do inicjatywy JEREMIE. Działanie polega na dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania dla sektora MŚP. Inicjatywa JEREMIE umożliwia przedsiębiorcom znacznie szerszy dostęp do źródeł finansowania, a odnawialność tej formy pomocy oraz efekt dźwigni pozwolą znacznie większej liczbie przedsiębiorstw pozyskać środki finansowe na ich działalność

Na co?
Pożyczki, poręczenia, dotacje na spłatę oprocentowania, gwarancje

Kto korzysta z pomocy?
Małe i średnie przedsiębiorstwa

Działanie:
1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji

Cel:
Wzmocnienie regionalnego systemu innowacyjnego poprzez wzmocnienie potencjału sfery badawczo-rozwojowej oraz instytucji otoczenia biznesu

Na co?
Tworzenie nowych i rozwój istniejących instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji pośredniczących między nauką a biznesem, takich jak:
- inkubatory przedsiębiorczości
- parki przemysłowe
- parki naukowo-technologiczne
- inkubatory technologiczne
- inkubatory przedsiębiorczości akademickiej
- centra transferu technologii
- inne ośrodki innowacyjności
Budowa i rozbudowa obiektów niezbędnych do prowadzenia badań oraz zakup aparatury.

Dla kogo?
W szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa

Maksymalne wsparcie:
Tworzenie nowych i rozbudowa istniejących instytucji otoczenia biznesu: 20 milionów złotych
Budowa i rozbudowa obiektów niezbędnych do prowadzenia badań oraz zakup aparatury w labolatoriach świadczących usługi dla przedsiębiorstw: 2 miliony złotych (nie dotyczy projektów kluczowych)

Źródło:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Środkami zgromadzonymi w ramach JEREMIE na poziomie krajowym administruje Fundusz Zarządzający, wybrany przez władze krajowe w drodze przetargu. Fundusz Zarządzający dokonuje selekcji i akredytacji lokalnych pośredników finansowych (np. funduszy venture capital, funduszy gwarancyjnych, banków), również sprawuje nadzór nad stworzeniem odpowiedniej oferty finansowej dla sektora MSP. Z kolei akredytowani pośrednicy finansowi będą przekształcali kapitał, otrzymany od Funduszu Zarządzającego na produkty finansowe dla przedsiębiorstw. Tym samym, opracowany mechanizm transferowy pozwoli na zwiększenie absorpcji środków unijnych przez sektor MSP.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
ul. Strzelecka 49
Telefon: +48 61 858 12 01
Strona WWW: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl
Fax: +48 61 855 77 50

Główny Punkt Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 znajduje się w Victoria Center, ul Strzelecka 49, tel. 0 61 858 12 27 lub 0 61 858 12 37
foto: www.roboppy.net

POLECAMY
dodajdo

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby się wypowiedzieć.


Województwa:
Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Kata Bijak Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie
Polecamy:
Aukcje internetowe Dotacje dla rolników Nieruchomości Leasing Ogłoszenia Motoryzacyjne Najpopularniejsze na Allegro Alegro aukcje internetowe Bukmacherzy Typy Bukmacherskie