LUBUSKIE: RPO Działanie 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa

LUBUSKIE: RPO Działanie 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa

30 lipca 2008, Redaktor

Dokument:
Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Priorytet:
II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach  i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Działanie:
2.1 Mikroprzedsiębiorstwa

Cel:
Zwiększenie konkurencyjności i zdolności inwestycyjnej oraz unowocześnienie wyposażenia dla wielu przedsiębiorców (zwłaszcza początkujących) bywa niemożliwe bez dodatkowych środków finansowych. Realizacja działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa

Na co?
- rozbudowa przedsiębiorstwa

- rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa

- realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację

- wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów

- inwestycje w produkty i procesy przyjazne dla środowiska

- unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej

- unowocześnienie działalności przedsiębiorstw poprzez rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (w tym usługi i aplikacje dla MŚP, handel drogą elektroniczną, tworzenie sieci oraz inne działania służące dostępowi do TIK dla MŚP i ich wydajnemu użytkowaniu)

- inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technologicznej i technicznej

Dla kogo?
Mikroprzedsiębiorcy z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS

Granice kwoty wsparcia:
Typ I Małe dotacje inwestycyjne ? poniżej 200 tysięcy złotych

Typ II Duże dotacje inwestycyjne ? od 200 tysięcy złotych do 2 milionów złotych

Termin naboru:
Nie podano

Ważne informacje:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
65 – 057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7
tel. +48 68 4565200

POLECAMY
dodajdo

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby się wypowiedzieć.


Województwa:
Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Kata Bijak Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie
Polecamy:
Aukcje internetowe Dotacje dla rolników Nieruchomości Leasing Ogłoszenia Motoryzacyjne Najpopularniejsze na Allegro Alegro aukcje internetowe Bukmacherzy Typy Bukmacherskie