Mazowieckie: Dotacje na szkolenia dla firm – nabór wniosków

Mazowieckie: Dotacje na szkolenia dla firm – nabór wniosków

04 lutego 2009, Administrator

2 lutego 2009 r.  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ogłosiła  nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Kapitał Ludzki.

Dofinansowaniem mogą być objęte następujące typy projektów:

  1. ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in. zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
  2. doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi);
  3. szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich i lub zdeaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).

O dofinansowanie w ramach typu projektów (1) i (2) mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Beneficjentami projektów typu (3) mogą zostać przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową oraz osoby fizyczne, prowadzące działalność oświatową.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 2 lutego 2009 r. do 13 marca 2009 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30
w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03 ? 301 Warszawa

Decyduje data wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03 ? 301 Warszawa
oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu  i www.mazovia.pl

Punkt kontaktowy, infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

POLECAMY
dodajdo

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby się wypowiedzieć.


Województwa:
Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Kata Bijak Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie
Polecamy:
Aukcje internetowe Dotacje dla rolników Nieruchomości Leasing Ogłoszenia Motoryzacyjne Najpopularniejsze na Allegro Alegro aukcje internetowe Bukmacherzy Typy Bukmacherskie