Termomodernizacja

Termomodernizacja

23 grudnia 2008, Redaktor

Od 2 lutego 2009roku do 6 marca 2009 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dofinansowaniu podlegają inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją budynku.

O wsparcie mogą ubiegać się:

1. jednostki sektora finansów publicznych tj:

- jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,
- organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- organy policji, straży pożarnej (w tym również OSP), straży miejskiej,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

2. organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe.

W ramach niniejszej rundy aplikacyjnej na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę 166 893 292,00 PLN ze środków Funduszu Spójności.

Pomoc finansowa udzielana w ramach 9.3 dostępna będzie na terenie całego kraju.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 ?Termomodernizacja obiektów użyteczności? publicznej wynosi 10 mln PLN. Minimalną wartość projektu stanowią całkowite wydatki niezbędne do realizacji projektu, które zostaną/ zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach Działania 9.3 wynosi 50 mln PLN.
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu:

- państwowe jednostki budżetowe ? 100%,
- pozostali beneficjenci ? 50%.

Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 ? 15:00 albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A,
02-673 Warszawa.

wr

POLECAMY
dodajdo

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby się wypowiedzieć.


Województwa:
Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Kata Bijak Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie
Polecamy:
Aukcje internetowe Dotacje dla rolników Nieruchomości Leasing Ogłoszenia Motoryzacyjne Najpopularniejsze na Allegro Alegro aukcje internetowe Bukmacherzy Typy Bukmacherskie