Zachodniopomorskie: Dofinansowanie na start firmy.

Zachodniopomorskie: Dofinansowanie na start firmy.

12 lutego 2009, Administrator

Jak otrzymać 40 000 zł na start firmy w Zachodniopomorskim? Wystarczy zgłosić się do jednego z 6 operatorów realizujących projekt w województwie.

Dofinansowanie na start firmy

Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 ?Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia? składa się z dwóch elementów:

- Jednorazowej dotacji na start w wysokości ok 40 000 zł

- Dotacji pomostowej, wypłacanej co miesiąc przez 6 do 12 miesięcy. Wysokość tej dotacji to ok 1000 zł. Ma ona służyć pokryciu bieżących kosztów działalności firmy.

Dla kogo dotacja?

Każdy z operatorów ustala kryteria, jakie muszą spełnić uczestnicy. Generalnie są one bardzo podobne do siebie. W praktycznie każdym projekcie niezbędne jest spełnienie warunku nie posiadania firmy przez ostatnie 12 miesięcy.

W ramach tego programu pomocowego preferowane są osoby spełniające co najmniej jedno kryterium:
- osoby do 25. roku życia
- kobiety (zwłaszcza matki samotnie wychowujące dzieci, kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy)
- osoby starsze, po 45. roku życia
- osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy)
- mieszkańcy obszarów wiejskich
- osoby niepełnosprawne.

Jeśli nie należysz do żadnej z powyższych grup to i tak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby starać się o dotację. Osoby należące do jednej z kategorii powyżej traktowane są priorytetowo ? otrzymają dodatkowe punkty przy ocenie merytorycznej wniosku.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które są zameldowane na terenie województwa, którego dotyczy projekt.

Cztery kroki do dotacji:

Krok 1: Zgłoszenie się do operatora PO KL Działanie 6.2
Krok 2: Weryfikacja pomysłów – ocena pod względem innowacyjności, pomysłowości, ekonomicznego uzasadnienia, potencjału biznesowego Twojego pomysłu.
Krok 3: Szkolenia i biznes plan – Udział w cyklu specjalistycznych szkoleń oraz utworzenie biznes planu z pomocą konsultantów.
Krok 4: Przyznanie dotacji i rozpoczęcie działalności ? tylko najlepsi uczestnicy projektów dostaną dotację.

Przed złożeniem biznesplanu i otrzymaniem dotacji, kandydaci muszą założyć własną działalność gospodarczą.

Do czasu rozpatrzenia naszego biznes planu musisz prowadzić działalność bez żadnego wsparcia. Weź to koniecznie pod uwagę bo opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków niestety się zdarzają.

Lista projektów w województwie Zachodniopomorskim (PO-KL Działanie 6.2)

Zobacz na mapie

Wyświetl większą mapę

1. „Załóż własną firmę – szkolenia, doradztwo i wsparcia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej”

Zakres i tematyka szkoleń i innych form wsparcia

Szkolenia, doradztwo, wsparcie pomostowe, wsparcie inwestycyjne.

Okres realizacji szkolenia

marzec, maj, lipiec, wrzesień (2009 rok)

Termin(y) rekrutacji

luty, kwiecień, czerwiec, sierpień (2009 rok)

Do kogo skierowany jest projekt

studenci i absolwenci Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Liczba miejsc

60 osób

Dane kontaktowe operatora

Akademia Rolnicza w Szczecinie
ul. Janosika 8, Szczecin
skonieczny@e-ar.pl
jakub.szpon@e-ar.pl

2. „Biznes jest dla kobiet”

Zakres i tematyka szkoleń/ innych form wsparcia

SZKOLENIA: 1. Podstawy opracowania biznes planów własnej firmy,  2. Podstawy marketingu oraz metod badania rynku pod kontem zbytu  3. Podstawy samodzielnego prowadzenia rozliczeń finansowo – księgowych 4. Formalno – prawne procedury rejestracji działalności 5. Prawne otoczenie firmy 6. Identyfikacja ryzyk i metod ochrony przed nimi.
POMOC DORADCZA (KONSULTACJE):  Uczestnicy skorzystają z pomocy doradczej, w tym pomocy w zakresie przygotowania biznes planów oraz wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, pomostowego i przedłużonego. Pomoc doradcza przez okres 12 m-cy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej – dla 12 os.
WSPARCIE FINANSOWE: Przyznanie i wypłata 10 dotacji na rozwój działalności gospodarczej na podstawie wniosków o wsparcie – 30.000,00 zł. Przyznanie i wypłata dla 8 osób podstawowego wsparcia pomostowego na okres 6 miesięcy, w tym dla 5 osób wydłużonego wsparcia pomostowego na okres kolejnych 6 m-cy w wysokości 1126,00 zł miesięcznie na podstawie wniosków o dofinansowania.

Okres realizacji szkolenia

od  lutego 2009 r. do  maja 2009 roku

Termin(y) rekrutacji

od 2 do 31 stycznia 2009 r.

Do kogo skierowany jest projekt

1.Kobiety posiadające miejsce zamieszkania na terenie woj. zachodniopomorskiego
2. Będące wieku poniżej 25 r.
3. Posiadające status absolwentki i przynajmniej średnie wykształcenie

Liczba miejsc

30 osób

Dane kontaktowe operatora

Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS Sp. z o.o.,
Ul. Gen. Dąbrowskiego 4,
70-100 Szczecin

Osoby kontaktowe:
Monika Kołodziejczyk,
tel. 091 488 38 44
info@padfis.pl

Liliana Śrudka – Bartkowiak
tel 091 488 38 44
l.srudka@padfis.pl

3. „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo!”

Zakres i tematyka szkoleń/ innych form wsparcia

Tematyka szkoleń – jak założyć i prowadzić własną działalność – w ramach szkolenia 10 os. otrzyma do 25 tys. zł. wsparcia na założenie firmy, następnie 7 os. otrzyma wsparcie przez 6 m-cy w kwocie 1tys. zł. w ramach wsparcia pomostowego.

Okres realizacji szkolenia

I edycja – 3.02.2009 – 3.03. 2009r.; II edycja – 17.02.2009 – 17.03.2009r.; III edycja – 10.03.2009 – 07.04.2009 r.

Termin(y) rekrutacji

I edycja – styczeń 2009r.
II edycja – styczeń – luty 2009r.
III edycja – styczeń-marzec 2009 r.

Do kogo skierowany jest projekt

Mieszkańcy powiatu choszczeńskiego

Liczba miejsc

I edycja – 10 os.
II edycja – 10 os.
III edycja – 10 os.

Dane kontaktowe operatora

Powiat Choszczeński – Starostwo Powiatowe w Choszcznie
ul. Nadbrzeżna 2,
73-200 Choszczno

Osoby kontaktowe:
Anna Kaciniel
Katarzyna Piekarska-Smus
tel.0957650942
strategiafundusze@powiatchoszczno.pl

4. „Własna firma? To możliwe!”

Zakres i tematyka szkoleń/ innych form wsparcia

Szkolenia z zakresu ABC Przedsiębiorczości
Przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
Przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego
Przyznanie wsparcia pomostowego uzupełniającego
Organizacja wsparcia doradczego z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
Szkolenia indywidualne pod potrzeby beneficjentów ostatecznych

Okres realizacji szkolenia

III-IV 2009 oraz VII-VIII 2009

Termin(y) rekrutacji

II-III 2009 oraz VII-VIII 2009

Do kogo skierowany jest projekt

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Myśliborzu, zamierzające rozpocząć prowadzenie własnej firmy. W szczególności osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby do 25 roku życia oraz po 45 roku życia.

Liczba miejsc

30 osób będzie uczestnikami projektu po zakończeniu procesu rekrutacji, 20 osób otrzyma wsparcie finansowe rozpoczętej działalności gospodarczej

Dane kontaktowe operatora

Powiatowy Urząd Pracy w Mysliborzu
ul. Spokojna 22
74-300 Myślibórz

Osoba kontaktowa
Izabella Balcerzak
tel. 095 747 2871 wew. 53
izabella.balcerzak@pupmysliborz.pl

5. „Własny biznes”

Zakres i tematyka szkoleń/ innych form wsparcia

Szkolenia z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej i sporządzania biznes planu, Doradztwo z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej i sporządzania biznes planu, Wsparcie finasowe najlepszych pomysłów na własny biznes

Okres realizacji szkolenia

01.05.2009-01.08.2009

Termin(y) rekrutacji

01.04.2009 – 01.05.2009

Do kogo skierowany jest projekt

Osoby do 25 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby po 45 roku życia, osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

Liczba miejsc

30 osób będzie uczestnikami projektu po zakończeniu procesu rekrutacji, 20 osób otrzyma wsparcie finansowe rozpoczętej działalności gospodarczej

Dane kontaktowe operatora

Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego,
ul. Czesława 9,
71-504 Szczecin
tel. 091/ 421 15 31
piotr.sibilski@irr.szczecin.pl

6. „Paszport do przedsiębiorczości”

Zakres i tematyka szkoleń/ innych form wsparcia

Szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, należności publiczno-prawnych (podatki, ZUS), biznes-planu, prawa, marketingu itp., dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe.

Okres realizacji szkolenia

marzec-kwiecień 2009

Termin(y) rekrutacji

luty-marzec 2009, lipiec-sierpień 2009

Do kogo skierowany jest projekt

Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, grupy priorytetowe: osoby do 25 roku życia i kobiety.

Liczba miejsc

120 osób

Dane kontaktowe operatora

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Stoisława 2,
70-223 Szczecin
tel. 091/4329334
www.zarr.com.pl

7. „Załóż firmę z AIP w województwie zachodniopomorskim”

Zakres i tematyka szkoleń/ innych form wsparcia

Szkolenia – 60 godzin w 5 modułach (1. biznesplany, 2.umiejętności w biznesie, 3.finanse i księgowość, 4.zakładanie firmy – kwestie prawne, 5.zarządzanie firmą). Doradztwo podstawowe – po 10 godz na 1 uczestnika (z zakresu prowadzenia dz.gospodarczej). Doradztwo specjalistyczne – po 24 godz coachingu, mentoringu i doradztwa prawnego.

Okres realizacji szkolenia

kwiecień – czerwiec 2009 r.

Termin(y) rekrutacji

marzec – kwiecień 2009 r.

Do kogo skierowany jest projekt

Osoby do 25 roku życia zameldowane w województwie zachodniopomorskim.

Liczba miejsc

20 osób

Dane kontaktowe operatora

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Szczecińskim
ul. Żubrów 6,
71-616 Szczecin
pokój 109

Osoba kontaktowa
Rafał Wojszko
tel. 022/7451911

8. „Młody Przedsiębiorca”

Zakres i tematyka szkoleń/ innych form wsparcia

Szkolenia podstawowe i specjalistyczne, doradztwo indywidualne i grupowe, wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone, wsparcie inwestycyjne, promocja przedsiębiorczości i upowszechniania dobrych praktyk.

Okres realizacji szkolenia

marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik(2009 rok)

Termin(y) rekrutacji

styczeń luty (2009 rok)

Do kogo skierowany jest projekt

Preferowani do 25 lat min 30% uczestników projektu.

Liczba miejsc

45 osób

Dane kontaktowe operatora

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
094 347-84-16, 17,18
parknt@tu.koszalin.pl

Autor
Mateusz Tarczyński
Nowe-Dotacje.pl

POLECAMY
dodajdo

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby się wypowiedzieć.


Województwa:
Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Kata Bijak Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie
Polecamy:
Aukcje internetowe Dotacje dla rolników Nieruchomości Leasing Ogłoszenia Motoryzacyjne Najpopularniejsze na Allegro Alegro aukcje internetowe Bukmacherzy Typy Bukmacherskie